تشریح نقاط قوت و ضعف پژوهش در کشور

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی نقاط قوت و ضعف پژوهش در کشور را تشریح کرد.

تشریح نقاط قوت و ضعف پژوهش در کشور

ستار جداری سلامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در گفت‌‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خانه ای برای اندیشمندان علوم انسانی در رابطه با اهمیت پژوهش گفت: بررسی علمی و دقیق پیش‌نیاز عینی برای همگرایی علوم ضروری است و فناوری همگرا از دیدگاه اقتصادی، اجتماعی نقش مهمی در پیشرفت جامعه دارد و با سیاست‌گذاری مناسب برای ادغام و ترکیب بهینه آن‌ها می‌توان رفاه، پیشرفت اقتصادی، نوآوری، ارائه خدمات ارزنده را برای جامعه به ارمغان آورد؛ همگرایی فناوری‌ها موجب پیوندهای جدیدی در ساختارهای تجاری می‌شود. وی با اشاره به اینکه همگرایی فناوری‌ها با به‌کارگیری نیروهای تولیدی می‌تواند باعث اصلاح روابط اقتصادی در سیستم‌های تولیدی ‌شود، افزود: همگرایی فناوری‌ها موجب پیوندهای جدیدی در ساختارهای تجاری می‌شود و با جذب سرمایه‌گذاران، فعالان عرصه فناوری، صاحبان منابع، در نهایت سبب رونق بازار کار و سرمایه خواهد شد. معاون پژوهش و فناوری واحد تهران مرکزی گفت: یکی از پیشگامان این عرصه در خاورمیانه است. مقایسه حوزه‌های مشارکت‌کننده در تولید مقالات حوزه‌های مورد مطالعه نشان می‌دهد که مطالعات در زمینه فناوری نانو و علوم زیستی از بیشترین تنوع و پراکندگی موضوعی و علوم شناختی از کمترین تنوع موضوعی نسبت به سایر حوزه‌ها برخوردار هستند. به گفته وی، در بعضی از شاخه‌های این فناوری امکانات مناسبی وجود دارد، البته برخی از آن‌ها نیز باید ارتقا پیدا کنند و در بعضی از زمینه‌ها نیز به امکانات و تجهیزات جدید نیاز است. معاون پژوهش و فناوری واحد تهران مرکزی اظهار داشت: از نظر نیروی انسانی، ظرفیت خوبی در کشور وجود دارد. البته در کنار این نقاط قوت، به‌طور کلی فناوری‌های نوین در ایران، از ضعف در راهبردهای مشخص در زمینه این فناوری‌ها در کشور، عدم توجه کافی به پرورش و ساماندهی نیروی انسانی متخصص در برخی از شاخه‌های این فناوری، ضعف در برقراری ارتباط مناسب بین سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی و عدم ارتباط مناسب میان صنعت و دانشگاه، وجود تحریم همه‌جانبه از سوی کشورهای پیشرفته و محدودیت‌های حاصل از آن‌ها رنج می‌برد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید