دولت مشوق‌هایی برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان میاندورود با اشاره به نیمه‌تعطیل بودن بعضی واحدها در این شهرستان گفت: اگر بخواهیم واحدها تمام ظرفیت کار کنند باید دولت مشوق‌هایی برایشان در نظر گیرد تا بتوانند رشد تولید به حداکثر مورد نظر و مورد انتظار برسانند.

دولت مشوق‌هایی برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد

اکبر بازاری در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ای برای اندیشمندان علوم انسانی  در میاندورود درباره فعالیت واحدهای صنعتی این شهرستان اظهار کرد: واحدهای خوبی در میاندورود در حال فعالیت هستند و فعالیت خودشان را به نحو احسن انجام می‌دهند ولی در فعالیت یکسری مشکلات و چالش‌هایی دارند. وی گفت: عمده مشکلات این واحدها بحث بیمه تامین اجتماعی، بیمه کارگران و بدهکاری به سازمان تأمین اجتماعی است. رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان میاندورود همچنین به مشکلات بخش مالیات اشاره کرد و گفت: مالیات دست و پاگیر مدیران واحدها شده است و  مالیاتی که از آنها اخذ می‌شود، کار را برای تولیدکننده سخت کرده است. رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان میاندورود بیان کرد: باید تدابیری انجام شود چرا که در حالتی که واحدهای قرار دارند تقریباً نیمه‌فعال هستند و تمام ظرفیت کار نمی‌کنند. اکبر بازاری در پایان گفت: اگر بخواهیم واحدها تمام ظرفیت کار کنند باید دولت مشوق‌هایی برایشان در نظر گیرد تا بتوانند رشد تولید به حداکثر مورد نظر و مورد انتظار برسانند. پایان پیام/ ۸۶۰۶۹/ م

دیدگاهتان را بنویسید