عامل حمله به ساختمان کنسولی سفارت ایران در پاریس به حبس محکوم شد

دادگاهی در فرانسه مردی را که طی هفته گذشته با ورود به ساختمان کنسولی ایران در پاریس به انجام عملیات انتحاری تهدید کرده بود به ۱۰ ماه حبس تعلیقی محکوم کرد.

عامل حمله به ساختمان کنسولی سفارت ایران در پاریس به حبس محکوم شد

دیدگاهتان را بنویسید