هوای مشهد در شرایط ناسالم

کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص عدد 166 را نشان می دهد و هم اکنون شاخص باعدد 136 در شرایط ناسالم قرار دارد.

هوای مشهد در شرایط ناسالم

به گزارش خانه ای برای اندیشمندان علوم انسانی از مشهد، کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص عدد ۱۶۶ را نشان می دهد و هم اکنون شاخص باعدد  ۱۳۶ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد. بیشترین بار آلودگی از ایستگاه امامیه با شاخص ۲۰۰ گزارش شده است. شایسته است همشهریان با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و خارج نکردن خودروهای شخصی از منزل به بهبود کیفیت هوا کمک کنند. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید