هوای کلانشهر مشهد ناسالم برای گروه های حساس است

میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد (۲۴ ساعت گذشته) نشانگر هوای ناسالم برای گروه های حساس با عدد ۱۲۰ است و شاخص کنونی هوای این کلانشهر (یک تا ۲ ساعت گذشته) نیز با عدد ۱۲۰ نشان ازهمان وضعیت است .

هوای کلانشهر مشهد ناسالم برای گروه های حساس است

به گزارش خانه ای برای اندیشمندان علوم انسانی از مشهد، میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد (۲۴ ساعت گذشته) نشانگر هوای ناسالم برای گروه های حساس با عدد ۱۲۰ است و شاخص کنونی هوای این کلانشهر (یک تا ۲ ساعت گذشته) نیز با عدد ۱۲۰ نشان ازهمان وضعیت است . هم اکنون کیفیت هوای مناطق سرافرازان، مفتح، سمزقند، شهر، پایانه امام رضا، نخریسی، امامیه ، الهیه، ویلا،  خیام جنوبی ،چمن ، کریمی، آوینی  و رسالت در شرایط ناسالم قرار گرفته است. شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند. پایان پیام/ 

دیدگاهتان را بنویسید